Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu w ramach Modułu III programu: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowanego przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla osób z niepełnosprawnościami, obywateli Ukrainy, w szczególności: wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta oraz specjalisty integracji sensorycznej. W ramach oferowanego wsparcia zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak też ich osoby towarzyszące skorzystać mogą z usług tłumacza przysięgłego.

Projekt realizowany jet w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku.