Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowanego przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla osób z niepełnosprawnościami, obywateli Ukrainy. Realizowane w tym roku formy wsparcia to:

  • rehabilitacja ruchowa i masaż
  • zajęcia z pedagogiem
  • terapia integracji sensorycznej

W ramach oferowanego wsparcia zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak też ich osoby towarzyszące skorzystać mogą z usług tłumacza przysięgłego.