Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od czerwca 2022 realizujemy zadanie w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowane przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla 10 osób z niepełnosprawnościami obywateli Ukrainy.

Realizowane formy wsparcia:

  • rehabilitacja ruchowa i masaż
  • zajęcia z logopedą
  • terapia integracji sensorycznej

W ramach działań projektowych doposażone zostały też miejsca pobytu osób z niepełnosprawnościami.
W ramach oferowanego wsparcia zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak też ich osoby towarzyszące skorzystać mogą z usług tłumacza przysięgłego.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.