Zakończenie realizacji projektu

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach realizacji projektu organizowaliśmy spotkania edukacyjne nt. rozpoznawania i postępowania z osobami z niepełnosprawnościami (w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami w komunikacji werbalnej.  Spotkania były adresowane do funkcjonariuszy Policji Garnizonu Lubelskiego. W toku spotkań szkoleniowych funkcjonariusze Policji uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez prawnika, pedagoga specjalnego, psychologa, psychiatrę, specjalistę komunikacji alternatywnej i dodatkowo (w toku spotkania on line) przez terapeutę uzależnień.

Podsumowaniem i promocją działań projektowych była audycja radiowa, w toku której przedstawicielki naszej organizacji (przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Zarządu Koła) oraz przedstawicielka Policji,  opowiadały o realizacji projektu. Audycja wyemitowana została na antenie Polskiego Radia Lublin w dniu 24.06.2022r.