Mobilność edukacyjna – Erasmus+

Przed nami ostatnia mobilność edukacyjna, tym razem trzech pracowników z naszego Stowarzyszenia leci na Maltę.

Główny cel: kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielski, nawiązanie nowych kontaktów i umiędzynarodowienie placówki.

Po powrocie w sierpniu umieścimy relację wraz ze zdjęciami.

 
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+