Mobilność edukacyjna Barcelona 2017

 
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zakończyliśmy mobilność, której tematem było wykorzystanie gier w procesie uczenia oraz używanie mechanizmów gier podczas tworzenia lekcji i zajęć zarówno dla dorosłych uczestników i dzieci. Uczestniczyliśmy w kursie „Game based-learning and Gamification, który odbywał się w Barcelonie.

Razem z kolegami z Belgii, Niemiec, Luksemburga, Chorwacji, Węgier, Holandii, Finlandii uczyliśmy się jak wykorzystać gry i ich mechanikę aby uatrakcyjnić i zaciekawić naszych podopiecznych, aby chętniej i z większym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Główną zaletą wykorzystania gier i gamifikacji jest zwiększenie uwagi i motywacji podopiecznych, a w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną jest to niezmiernie ważne.

Teraz chcemy podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego oraz rodzicami naszych podopiecznych. Przyszedł też czas na przetestowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce !!! 🙂

Łukasz i Paweł