II mobilność edukacyjna

Druga mobilność w ramach programu Erasmus+ została zakończona.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Dwie fizjoterapeutki uczestniczyły w szkoleniu w miejscowości Benalmadena, na południu Hiszpanii.

Kurs dotyczył poznania sposobów umiędzynarodowienia szkół, stowarzyszeń i innych placówek w Europie. Joanna i Aleksandra zdobyły wiedzę o sposobach i możliwościach globalizacji naszej pracy oraz sposobach skutecznego aplikowania na zagraniczne stypendia. Rozwinęły również swoje możliwości w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Wierzymy, że uzyskane kompetencje będą mieć wpływ na funkcjonowanie naszego stowarzyszenia i umożliwią nam aplikowanie w akcji 2 w ramach Edukacji dorosłych. Dzięki pozyskanym umiejętnościom nasi pracownicy będą mieć możliwość częstszego uczestnictwa w zagranicznych szkoleniach, konferencjach, stypendiach a to przełoży się na poznanie nowych innowacyjnych metod terapii osób z niepełnosprawności intelektualną.

Dzięki wyjazdowi na Erasmus+ nawiązaliśmy kontakty z placówkami z innych europejskich krajów. Miejmy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna.