Konferencja „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Rozmawiajmy bez słów
– wykorzystanie AAC na różnych etapach życia” , która odbędzie się dnia 12.03.2016 r. w godz. 9.30-15.00 w Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie, Al. Unii Lubelskiej 15.

 

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się” współfinansowanego
z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci
i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

 

Konferencja pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 26.02.2016 r. na adres: psouu.lublin@gmail.com. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Załączniki do pobrania:

 
Program konferencji AAC Lublin
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt z Organizatorem:

tel.: 81 742 12 93

e-mail: psouu.lublin@gmail.com