„Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”  konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Od listopada 2019 roku Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań zleconych pod nazwą: „Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”. Realizuje projekt dofinansowany jest ze środków PFRON ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas których zapewniamy :

  • posiłek oraz transport na zajęcia
  • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności
  • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną
  • grupowe zajęcia z muzykoterapii
  • indywidualne zajęcia z psychologiem.