Zaproszenie do składania ofrert

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Ogłoszenie o zamówieniu zajęcia psychologiczno-pedagogicznePolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie zajęć z; psychologiem, pedagogiem, psychiatrą fizjoterapeutą/rehabilitantem, muzykoterapeutą zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Otwórzmy przed nimi życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne (Nr Umowy 22/RPLU.11.02.00-06—0018/17), realizowanego w partnerstwie z Gminą Lublin.
Pełna treść ogłoszenia

CATERING
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi cateringowej polegającej, na przygotowaniu i dostarczeniu pod wskazane przez Zamawiającego miejsce gorących posiłków dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie cateringu podczas plenerowego wyjazdu beneficjentów projektu „Otwórzmy przed nimi życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne (Nr Umowy RPLU.11.02.00-06—0018/17), realizowanego w partnerstwie z Gminą Lublin.
Pełna treść ogłoszenia

TRANSPORT UCZESTNIKÓW
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie z siedzibą przy ul. Michała Ludomira Rogowskiego 5, 20-840 Lublin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi przewozu uczestników projektu pn. „Otwórzmy przed nimi życie” realizowanego w partnerstwie z Gminą Lublin i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Rozeznanie rynku – transport uczestników projektu PSONI poprawiony