V mobilność edukacyjna


Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Ostatnia mobilność edukacyjna w ramach projektu „Do przodu” odbyła się w sierpniu 2017 roku na Malcie. Wzięło w niej udział 3 osoby: Małgosia, Basia    i Jola. Uczestniczyły one w szkoleniu: English Language Training.

Cele szkolenia:

  • Osłuchanie się z językiem angielskim
  • zwiększenie zasobu słownika biernego i czynnego
  • poznanie nowych struktur gramatycznych
  • interakcje w języku angielskim
  • przełamanie barier w posługiwaniu się językiem
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  • poznanie nowej kultury, zwyczajów
  • usprawnienie umiejętności interpersonalnych
  • nawiązanie kontaktów międzynarodowych


 

Uczestniczki wróciły bardzo zadowolone z mocnym postanowieniem kontynuowania nauki języka angielskiego i utrzymywania kontaktów ze szkoła oraz z pozostałymi uczestnikami kursu.