Zakończenie projektu na temat niepełnosprawności

 

Zakończyliśmy projekt upowszechniający wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania.

Od czerwca 2012 do grudnia 2012 Stowarzyszenie przeprowadziło 27 lekcji wychowawczych pod tytułem: Poznać, zrozumieć i zaakceptować. Odwiedziliśmy szkoły podstawowe nr 3, 29 i 38.

Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom klas IV-VI sytuacji osób niepełnosprawnych, ich mocnych, słabych stron oraz umiejętności. Uczniowie mieli możliwość poznać osoby niepełnosprawne podczas wspólnych gier.