Zakończenie zadania publicznego – praktyki zawodowe.


W dniu 21.11.2012r w naszych Warsztatach odbyła się uroczystość zakończenia zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Lublin pod nazwą: „Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym”.

Ośmioro naszych podopiecznych otrzymało Certyfikaty uczestnictwa w w/w zadaniu. Każdy uczestnik przepracował 108 godzin. Praca polegała na wykonywaniu czynności porządkowych na klatkach schodowych w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie. Celem praktyk było nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych i społecznych potrzebnych podczas wykonywania pracy zawodowej.

Na uroczystość wręczenia Certyfikatów z przybyli zaproszeni goście z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

Pani Dyrektor Edyta Kilianek-Hołowkowska oraz Pani Elżbieta Skrzypek.