Zadania i projekty realizowane przez PSOUU w Lublinie

Zadania i projekty realizowane przez PSOUU w Lublinie:

1.Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w DCA współfinansowana przez PFRON.

2. Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 – 2013” – Dzień Godności. Finansowana przez Urząd Miasta Lublin.

3. Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin.

4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

5. Organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach
i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania.

6. Organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi Kurs z Kinezjologii Edukacyjnej – Metoda Dennisona – 01.10.2012r – 16.11.2012r.

7. Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Organizowanie imprez integracyjnych, wyjść do teatru lub kina, w planie wyjście do kręgielni. Projekt skierowany dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

8.Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji
i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkania treningowe. Działania współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

9. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci do lat 7. W zajęciach aktywnie zaangażowani są rodzice. Zajęcia współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin.