Wycieczka do Farmy Iluzji w ramach realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PFRON przez MOPR.