Misja

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest:

 

  • dbanie o ludzką godność, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociaga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcenie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym.

Jak realizujemy naszą misję:

  • wpływamy na zmianę postaw społecznych w kierunku sprzyjającym pełnej integracji i normalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym,
  • tworzymy i prowadzimy placówki o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rewalkidacyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi
  • organizujemy turnusy rehabilitacyjne;
  • prowadzimy doradztwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów;
  • organizujemy imprezy okolicznościowe i integracyjne, np. Choinka, Dzień Dziecka, dzień Godności, zawody sportowe, wyjazdy turystyczne, plenery malarskie, kiermasze wyrobów
  • jako organizacja niedochodowa gromadzimy fundusze (przyjmujemy darowizny) na działalność statutową
  • jako organizacja pożytku publicznego …..
  • robimy to od 1965 roku.

Dołącz do nas! Jeśli masz dziecko niepełnosprawne umysłowo – dołącz tym bardziej!!!

Członkami Stowarzyszenia są osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodzice, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni osób z upośledzeniem umysłowym, przyjaciele osób z upośledzeniem umysłowym, a w szczególności profesjonaliści zaangażowani w pracę z osobami z upośledzeniem umysłowym.