WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla osób dorosłych z niepełnosprawnością umysłową. Stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zadania WTZ są następujące:

  1. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.

  2. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym.

  3. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.

  4. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.

  5. Ogólne usprawnianie

W naszych warsztatach działa 5 pracowni:

Gospodarstwa domowego

Plastyczna

Technik różnych

Rękodzieła artystycznego

Funkcjonowania społecznego.

W WTZ prowadzona jest rehabilitacja fizyczna i terapia psychologiczna.