Struktura

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu Koła – Małgorzata Batorska

Z-ca Prezesa Zarządu Koła – Kęcik Agata

Skarbnik – Barbara Kostera-Józefek

Sekretarz Zarządu – Iwona Siczek

Członek – Aleksandra Wnuk

 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – Wiesława Kamińska

Sekretarz – Małgorzata Kowalska

Członek – Grzegorz Lipka

 

Statut Stowarzyszenia:

Statut PSOUU_TEKST JEDNOLITY