Niepubliczna Poradnia „Lolek”

Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Lolek” jest miejscem, w którym dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju i ich rodzice otrzymują fachową pomoc. Zespół doświadczonych specjalistów : lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda realizuje z dzieckiem program oparty na zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dzieciom, u których wykryto niepełnosprawność i wynikającą z niej potrzebę wspomagania rozwoju. Pracujemy z dzieckiem i rodziną w sposób kompleksowy – uwzględniając wszystkie aspekty rozwojowe, w tym te wymagające wsparcia i te, które są przydatne w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w przedszkolu i w grupie rówieśniczej. Wczesne wspomaganie realizujemy z małymi dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.

Dyrektor placówki : Aleksandra Wnuk – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju