Author's posts

KONCERT AAC-OWY PRZYJACIEL

LATO W MIEŚCIE

Wycieczka do Farmy Iluzji w ramach realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PFRON przez MOPR.

Lato w mieście

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   wraz z Miastem Lublin  realizuje w 2019 roku  półkolonie dla osób niepełnosprawnych w ramach akcji Lato w Mieście. W programie zajęcia artystyczne, wyjścia do kina, gry i zabawy. Plakat lato w mieście 2019

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku.” w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”

warsztaty  scrapbookingu warsztaty kulinarne