III mobilność edukacyjna – Erasmus+

Edukacja dorosłych niezawodowa – co to jest? czy wizyty w muzeum, na wystawach, w skansenach można uznać za edukację? Czy posługiwanie się QR code, aplikacjami komputerowymi, quizami, ankietami można uznać na edukację? Czy tworzenie prezentacji, filmów, pokazów z wykorzystaniem technologii informacyjnej jest edukacją? Czy edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną polega tylko na nauczaniu czytania, pisania, liczenia podczas zajęć stolikowych?

Na takie i podobne pytania można było znaleźć odpowiedź podczas III mobilności edukacyjnej w Sztokholmie, która odbyła się w sierpniu.

edukacja z wykorzystaniem tableta

QR code i mini drukarka.
międzynarodowa integracja – wymiana doświadczeń

III mobilność edukacyjna

Przed nami ostatnia mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus+ edukacja dorosłych. Szkolenie „Digital Extra” odbywa się w sierpniu w Sztokholmie. Zapraszamy na śledzenie relacji.

Lato w mieście

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   wraz z Miastem Lublin  realizuje w 2019 roku  półkolonie dla osób niepełnosprawnych w ramach akcji Lato w Mieście.

W programie zajęcia artystyczne, wyjścia do kina, gry i zabawy.

Plakat lato w mieście 2019