LATO W MIEŚCIE

„Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”  konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Od listopada 2019 roku Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań zleconych pod nazwą: „Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”. Realizuje projekt dofinansowany jest ze środków PFRON ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas których zapewniamy :

  • posiłek oraz transport na zajęcia
  • zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i terapii zajęciowej tj. trening samodzielności i norm zachowania, zajęcia interpersonalne, plastyczne, treningi komunikacji i asertywności
  • indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej usprawniające w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiające świadomość i orientację w schemacie własnego ciała, usprawnienie pracę mózgu i asymilację społeczną
  • grupowe zajęcia z muzykoterapii
  • indywidualne zajęcia z psychologiem.

KONCERT AAC-OWY PRZYJACIEL

III mobilność edukacyjna – Erasmus+

Edukacja dorosłych niezawodowa – co to jest? czy wizyty w muzeum, na wystawach, w skansenach można uznać za edukację? Czy posługiwanie się QR code, aplikacjami komputerowymi, quizami, ankietami można uznać na edukację? Czy tworzenie prezentacji, filmów, pokazów z wykorzystaniem technologii informacyjnej jest edukacją? Czy edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną polega tylko na nauczaniu czytania, pisania, liczenia podczas zajęć stolikowych?

Na takie i podobne pytania można było znaleźć odpowiedź podczas III mobilności edukacyjnej w Sztokholmie, która odbyła się w sierpniu.

edukacja z wykorzystaniem tableta

QR code i mini drukarka.
międzynarodowa integracja – wymiana doświadczeń

III mobilność edukacyjna

Przed nami ostatnia mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus+ edukacja dorosłych. Szkolenie „Digital Extra” odbywa się w sierpniu w Sztokholmie. Zapraszamy na śledzenie relacji.